ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 3. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 20.02.2019
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 3. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
3. Zpráva o činnosti Rady města PříborIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z činnosti výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej pozemku parc. č. 2922/246 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
7. Problematika provozování kanalizací v majetku města PříborIng. arch. Jan Malík
8. Program Dědictví 2018 - příspěvek na dům č. p. 911 na ulici AlšověIng. arch. Jan Malík
9. Návrh RO č. 1 města Příbor na rok 2019Ing. arch. Jan Malík
10. Kotlíkové dotace, 3. výzva - vyjádření zájmu města o podporuMgr. Pavel Netušil
11. Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací - aktualizace č. 1Mgr. Pavel NetušilKanalizace
12. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
13. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent