ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 14. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 16.09.2020
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 14. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Lokalita Za školou Npor. Loma - prodej pozemku parc. č. 2178/26 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
7. Pozemek parc. č. 862/5 k. ú. Příbor - bezúplatný převod do majetku městaMgr. Pavel Netušil
8. Prodej částí pozemků parc. č. 357 a 381 k. ú. Příbor - ul. Na ValšeMgr. Pavel Netušil
9. Prodej části pozemku parc. č. 3028/12 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
10. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
11. Zrušení organizační složky města - Městské knihovnyIng. arch. Jan Malík
12. Financování sportovního hřiště u ul. Vrchlického - I. etapaIng. arch. Jan Malík
13. Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2020Mgr. Pavel Netušil
14. Výsledek hospodaření města Příbor za 1. pololetí 2020Ing. arch. Jan Malík
15. Návrh RO č. 4 města Příbor na rok 2020Ing. arch. Jan Malík
16. Žádost Armády spásy v České republice, z. s., o deklaraci potřebnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiMgr. Pavel Netušil
17. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
18. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent