ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 16. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 10.12.2020
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 16. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
4. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Lokalita Za školou Npor. Loma - souhlas se zřízením zástavního právaMgr. Pavel Netušil
6. Prodloužení lhůty k platbě - Lokalita Za školou Npor. Loma, pozemek or. č. 2Mgr. Pavel Netušil
7. Nabídka prodeje pozemku parc. č. 3303/12 k. ú. Příbor - František BusekMgr. Pavel Netušil
8. Nabídka převodu nemovitostí v k. ú. Prchalov - Ludvík StřítežskýMgr. Pavel Netušil
9. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
10. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "Úprava křižovatky silnic III/4825 a III/4863 v Příboře"Mgr. Pavel Netušil
11. Lokalita za školou Npor. Loma - pozemek parc. č. 2178/7 k. ú. PříborIng. arch. Jan Malík
12. Sportovní plocha HájovIng. arch. Jan Malík
13. Žádosti o změnu Územního plánu PříboraIng. arch. Jan Malík
14. Žádost o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hrobyIng. arch. Jan Malík
15. Plán práce ZM na 1. pololetí roku 2021Ing. arch. Jan Malík
16. Informace o přípravě obecně závazných vyhlášek v oblasti odpadového hospodářstvíMgr. Pavel NetušilOZV o poplatku a systému
17. Napojení objektů města na CZT NerudovaIng. arch. Jan Malík
18. Bezúplatný převod movitého majetku TS PříborMgr. Pavel Netušil
19. Banka projektů 2017-2020 a Akční plán 2021-2022Ing. arch. Jan Malík
20. Zpráva o činnosti v městských lesích Příbor 2014-2018 a výhled do roku 2023Mgr. Pavel Netušil
21. Návrh rozpočtu města Příbor na rok 2021Ing. arch. Jan Malík
22. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 - 2023Mgr. Pavel Netušil
23. III. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 - 2023Mgr. Pavel Netušil
24. Žádost společnosti Clementas Medela, z.ú., o schválení záměru prodeje nemovitosti Masarykova č. p. 586, Příbor, a přilehlých pozemků za účelem provozování sociálních služebIng. arch. Jan Malík
25. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
26. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Veronika Liberdová, DiS., referent