Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:2
Název materiálu a návrh usnesení:
Zpráva o činnosti Rady města Příbora
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 49. schůze RM do 53. schůze RM.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Pavla Urbanová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Od poslední zprávy o činnosti Rady města Příbora se rada sešla na 5 schůzích.

Na 49. schůzi konané v mimořádném termínu dne 22.06.2021 byly projednány 4 body programu a schůze se zúčastnilo 5 členů Rady města Příbora.
Na 50. schůzi konané dne 29.06.2021 bylo projednáno 42 bodů programu a schůze se zúčastnilo 7 členů Rady města Příbora.
Na 51. schůzi konané ve funkci Valné hromady TP Příbor s.r.o. dne 29.06.2021 bylo projednáno 9 bodů programu a schůze se zúčastnilo 7 členů Rady města Příbora.
Na 52. schůzi konané v mimořádném termínu dne 27.07.2021 bylo projednáno 24 bodů programu a schůze se zúčastnilo 6 členů Rady města Příbora.
Na 53. schůzi konané dne 07.09.2021 bylo projednáno 34 bodů programu a schůze se zúčastnilo 7 členů Rady města Příbora.