Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:4
Název materiálu a návrh usnesení:
Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů Zastupitelstva města Příbora.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Pavla Urbanová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Písemné požadavky:
Na 20. zasedání Zastupitelstva města Příbora nebyly vzneseny požadavky na písemnou odpověď.