Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:11
Název materiálu a návrh usnesení:
Banka projektů 2021-2024
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Banku projektů 2021-2024 v rozsahu přiloženého materiálu.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 1
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Jaroslav Šimíček
Zpracoval:Ing. Romana Šašinková, DiS.
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Banka projektů je souhrnným strategickým materiálem města obsahujícím souhrn projektů, především stavebních investičních akcí, které v daném časovém období preferuje zastupitelstvo města k realizaci. Návrh Banky projektů pro období 2021-2024 vychází z předchozí Banky projektů 2017-2020, návrhů komisí Rady města Příbora, osadních výborů, škol, jednání v rámci úřadu a pracovního zastupitelstva, které se konalo dne 9.9.2021.

Přílohu tohoto materiálu tvoří Banka projektů pro léta 2021-2024, v níž se nacházejí navržené projekty včetně popisu jeich rozsahu a priorizaci dle závěrů pracovního zastupitelstva ze dne 9.9.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:
Příloha č.1: 210914 Banka projektu 2021-2024.xls (Veřejná)