ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 2. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 14.12.2022
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 2. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. Dana Forišková Ph.D.
2. Volba starosty městaIng. Dana Forišková, Ph.D.
3. Volba ostatních členů rady městaIng. Dana Forišková, Ph.D.
4. Zřízení osadních výborů zastupitelstva městaIng. Dana Forišková Ph.D.
5. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. Dana Forišková, Ph.D.
6. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. Dana Forišková, Ph.D.
7. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. Dana Forišková, Ph.D.
8. Zápisy z výborů ZMIng. Dana Forišková, Ph.D.
9. Převzetí pozemků parc. č. 2534/1 a 2534/8 k. ú. Příbor - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchIng. Dana Forišková, Ph.D.
10. Prodej části pozemku parc. č. 2320/27 k. ú. PříborIng. Dana Forišková, Ph.D.
11. Prodej pozemku parc. č. 90 k. ú. Klokočov u PříboraIng. Dana Forišková, Ph.D.
12. Lokalita Za školou Npor. Loma - prodej pozemku parc. č. 2178/28 k. ú. PříborIng. Dana Forišková, Ph.D.
13. Lokalita Za školou Npor. Loma - vrácení části jistinyIng. Dana Forišková, Ph.D.
14. Bytová výstavba v lokalitě Za školou npor. Loma - odstoupení od záměruIng. Dana Forišková, Ph.D.
15. Přístupové komunikace - obchodní zóna ul. JičínskáIng. Dana Forišková, Ph.D.
16. Odpis marných projektůIng. Dana Forišková, Ph.D.
17. Aktualizace Programu regenerace pro rok 2023-2032Ing. Dana Forišková, Ph.D.
18. Zadání Změny č. 3 Územního plánu Příbora - změna požadavku u parc. č. 2359/46 v k. ú. Příbor a dodatečné zařazení změny využití parc.č. 455/15 v k.ú. Klokočov u PříboraIng. Dana Forišková, Ph.D.
19. Plán práce ZM na 1. pololetí roku 2023Ing. Dana Forišková Ph.D.
20. Rozpočtové opatření č. 6 provedené v kompetenci rady městaIng. Dana Forišková, Ph.D.
21. Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2023Ing. Dana Forišková, Ph.D.
22. Obecně závazné vyhlášky - odpadyIng. Dana Forišková, Ph.D.
23. Adaptační strategie na změnu klimatuIng. Dana Forišková, Ph.D.
24. Financování MAS Lašsko pro rok 2023Ing. Dana Forišková, Ph.D.
25. Individuální dotace - dodatky smluvIng. Dana Forišková, Ph.D.
26. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. Dana Forišková, Ph.D.
27. ZávěrIng. Dana Forišková, PhD.
Ing. Dana Forišková, Ph.D., v. r.
místostarostka
Za správnost: Veronika Vališová, DiS., referent