Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:2
Název materiálu a návrh usnesení:
Zpráva o činnosti Rady města Příbora
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 61. schůze RM do 62. schůze RM.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Pavla Urbanová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Od poslední zprávy o činnosti Rady města Příbora se rada sešla na 2 schůzích.

Na 61. schůzi konané dne 22.02.2022 bylo projednáno 24 bodů programu a schůze se zúčastnilo 6 členů Rady města Příbora.

Na 62. schůzi konané v mimořádném termínu dne 01.03.2022 byly projednány 3 body programu a schůze se zúčastnilo 5 členů Rady města Příbora.