Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:2
Název materiálu a návrh usnesení:
Zpráva o činnosti Rady města Příbora
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 66. schůze RM do 67. schůze RM.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Veronika Liberdová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Od poslední zprávy o činnosti Rady města Příbora se rada sešla na 2 schůzích.

Na 66. schůzi konané dne 17.05.2022 bylo projednáno 40 bodů programu a schůze se zúčastnilo 6 členů Rady města Příbora.

Na 67. schůzi konané dne 07.06.2022 bylo projednáno 37 bodů programu a schůze se zúčastnilo 6 členů Rady města Příbora.