Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:27
Konané dne:22.06.2022
Materiál číslo:4
Název materiálu a návrh usnesení:
Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů Zastupitelstva města Příbora.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Veronika Liberdová
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Písemné požadavky:
Na 26. zasedání Zastupitelstva města Příbora nebyly vzneseny požadavky na písemnou odpověď.