ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 3. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční v mimořádném termínu dne 02.02.2023
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 3. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. Dana Forišková, Ph.D.
2. Volba starosty městaIng. arch. Jan Malík
3. Odvolání a volba místostarostyIng. arch. Jan Malík
4. Odvolání a volba členů rady městaIng. arch. Jan Malík
5. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. Dana Forišková, Ph.D.
6. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. Dana Forišková, Ph.D.
7. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. Dana Forišková, Ph.D.
8. Zápisy z výborů ZMIng. Dana Forišková, Ph.D.
9. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. Dana Forišková, Ph.D.
10. ZávěrIng. Dana Forišková, Ph.D.
Ing. Dana Forišková, Ph.D., v. r.
místostarostka
Za správnost: Veronika Vališová, DiS., referent