ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 01.11.2018
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 1. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Složení slibu členů ZMIng. Bohuslav Majer
2. Zahájení, schválení programuIng. Bohuslav Majer
3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákon o obcích)Ing. Bohuslav Majer
4. Volba starosty městaIng. Bohuslav Majer
5. Volba místostarosty městaIng. Bohuslav Majer
6. Volba ostatních členů rady městaIng. Bohuslav Majer
7. Ustanovení Finančního výboru ZMIng. Bohuslav Majer
8. Ustanovení Kontrolního výboru ZMIng. Bohuslav Majer
9. Zřízení osadních výborů ZMIng. Bohuslav Majer
10. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, radě města, předsedům výborů, předsedům komisí a členům výborů a komisíIng. Bohuslav Majer
11. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. Bohuslav Majer
12. ZávěrIng. Bohuslav Majer
Ing. Bohuslav Majer, v. r.
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent