Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:14
Název materiálu a návrh usnesení:
Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2021.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 2
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Mgr. Pavel Netušil
Schválil:Mgr. Pavel Netušil
Zpracoval:Ing. Kamila Nenutilová
Právní konzultace:
Přílohy:
Důvodová zpráva: Zprava o stavu pohledavek a zavazku mesta a jeho organizaci k 30.06.2021 (Veřejná)
Příloha č.1: Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2021_příloha.xls (Veřejná)