Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:16
Název materiálu a návrh usnesení:
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Příbor, o poskytnutí individuální dotace
I. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Příbora ve výši 205 455 Kč, účelově určenou na vybourání otvoru v nosném zdivu, začištění (tělocvična gymnastiky a parkuru), zabudování nově vytvořených oken (tělocvična gymnastiky a parkuru), otopná tělesa a zabudování teplovodních rozvodů (tělocvična gymnastiky a parkuru), vícedílné dveře (nová herna stolního tenisu), žadateli Tělocvičná jednota Sokol Příbor, se sídlem Lidická 544, Příbor, 742 58, IČO 62351222, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Příbora na rok 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 3
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Iveta Busková
Zpracoval:Iveta Busková
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Dne 01.01.2022 obdrželo město žádost Tělocvičné jednoty Sokol,  o poskytnutí individuální dotace ve výši 710 355 Kč.

Účel dotace:
a.    vybourání otvoru v nosném zdivu, začištění (tělocvična gymnastiky a parkuru): 24 650 Kč,
b.    zabudování nově vytvořených oken (tělocvična gymnastiky a parkuru): 35 795 Kč,
c.    otopná tělesa a zabudování teplovodních rozvodů (tělocvična gymnastiky a parkuru): 82 280 Kč,
d.    vícedílné dveře (nová herna stolního tenisu): 62 730 Kč,
e.    protiskluzová podlaha (nová herna stolního tenisu): 504 900 Kč.

 

Dne 04.03.2022 se uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro hodnocení individuálních dotací, kde přítomní členové většinou hlasů dospěli k závěru doporučit Zastupitelstvu města Příbora poskytnutí individuální dotace ve výši 205 455 Kč, a to konkrétně na:

  1. vybourání otvoru v nosném zdivu, začištění (tělocvična gymnastiky a parkuru)                 24 650 Kč,
  2. zabudování nově vytvořených oken (tělocvična gymnastiky a parkuru)                               35 795 Kč,
  3. otopná tělesa a zabudování teplovodních rozvodů (tělocvična gymnastiky a parkuru)     82 280 Kč,
  4. vícedílné dveře (nová herna stolního tenisu)                                                                             62 730 Kč.

 

V rozpočtu města Příbora na paragrafu 3429 je na individuální dotace vyčleněna částka 1 000 000 Kč pro rok 2022. Z této částky dosud nebyly čerpány žádné finance. Město Příbor eviduje 3 žádosti o individuální dotace. Jedná se o žádost Tělovýchovné jednoty Příbor, z. s., ve výši 65 000 Kč, Tělocvičné jednoty Sokol Příbor ve výši 710 355 Kč a žádost Renarkonu (předpokládá se schválení částky 20 000 Kč na radě města dne 15.03.2022). .

 

Přílohy:
Příloha č.1: Zprava z jednani pracovni skupiny 4.3.2022 (Veřejná)
Příloha č.2: Žádost_Tělocvičná jednota Sokol Příbor (Veřejná)
Příloha č.3: Navrh smlouvy pro poskytnuti individualni dotace - Tělocvičná jednota Sokol Příbor (Veřejná)