Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:17
Název materiálu a návrh usnesení:
Žádost Tělovýchovné jednoty Příbor, z. s., o poskytnutí individuální dotace
I. Zastupitelstvo města rozhoduje

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Příbora ve výši 65 000 Kč, účelově určenou na opravu střešní krytiny fotbalového areálu, žadateli Tělovýchovná jednota Příbor, z.s., se sídlem Štramberská 1361, Příbor, 742 58, IČO 43961011, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Příbora na rok 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 3
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Iveta Busková
Zpracoval:Iveta Busková
Právní konzultace:
Důvodová zpráva:

Dne 10.12.2021 obdrželo město žádost Tělovýchovné jednoty Příbor, z. s.,  o poskytnutí individuální dotace na opravu střešní krytiny fotbalového areálu ve výši 65 000 Kč.

 

Dne 04.03.2022 se uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro hodnocení individuálních dotací, kde přítomní členové většinou hlasů dospěli k závěru doporučit Zastupitelstvu města Příbora poskytnutí individuální dotace ve výši 65 000 Kč.

 

V rozpočtu města Příbora na paragrafu 3429 je na individuální dotace vyčleněna částka 1 000 000 Kč pro rok 2022. Z této částky dosud nebyly čerpány žádné finance. Město Příbor eviduje 3 žádosti o individuální dotace. Jedná se o žádost Tělovýchovné jednoty Příbor, z. s., ve výši 65 000 Kč, Tělocvičné jednoty Sokol Příbor ve výši 710 355 Kč a žádost Renarkonu (předpokládá se schválení částky 20 000 Kč na radě města dne 15.03.2022). .

 

Přílohy:
Příloha č.1: Zprava z jednani pracovni skupiny 4.3.2022 (Veřejná)
Příloha č.2: Žádost_Tělovýchovná jednota Příbor z. s_ (Veřejná)
Příloha č.3: Navrh smlouvy pro poskytnuti individualni dotace - Tělovýchovná jednota Příbor, z.s. (Veřejná)