Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:25
Konané dne:23.03.2022
Materiál číslo:15
Název materiálu a návrh usnesení:
Rozpočtové opatření č. 1 města Příbora na rok 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 města Příbora na rok 2022 v členění a částkách dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

celkové objemy rozpočtu města:

Příjmy181 341 000 Kčcož je navýšení o 2 119 000 Kč oproti schválenému rozpočtu.
Výdaje255 769 500 Kčcož je navýšení o 80 048 500 Kč oproti schválenému rozpočtu.
Financování74 428 500 Kčcož jen navýšení o 77 929 500 Kč oproti schválenému rozpočtu.

 

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 4
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. Kamila Nenutilová
Zpracoval:Bc. Petra Friedlová
Právní konzultace:
Přílohy:
Důvodová zpráva: Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Veřejná)
Příloha č.2: 01 Návrh RO č. 1 města Příbora na rok 2022_příjmy, výdaje, financování.xlsx (Veřejná)
Příloha č.3: 02 Návrh RO č. 1 města Příbora na rok 2022_komentáře.xlsx (Veřejná)
Příloha č.4: Přílohy k návrhu RO č. 1 města Příbora na rok 2022.xls (Veřejná)