ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 10. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 12.02.2020
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 10. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříborIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Převzetí pozemků pod účelovou komunikacíMgr. Pavel Netušil
7. Prodloužení lhůty k platbě - Lokalita Za školou Npor. Loma, pozemek or. č. 8Mgr. Pavel Netušil
8. Prodloužení lhůty k platbě - Lokalita Za školou Npor. Loma, pozemek or. č. 36Mgr. Pavel Netušil
9. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
10. Prodej části pozemku parc. č. 258/2 k. ú. HájovMgr. Pavel Netušil
11. Prodej pozemku parc. č. 868/1 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
12. Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli "Podpora obnovy sportovní infrastruktury"Ing. arch. Jan Malík
13. Informace ke komunitnímu plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře Mgr. Pavel Netušil
14. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
15. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent