Logo
Určeno pro:Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:21
Konané dne:23.09.2021
Materiál číslo:15
Název materiálu a návrh usnesení:
Výsledek hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o výsledku hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2021.

Obsah předkládaného materiálu:
Důvodová zpráva:
Počet příloh: 4
Titul, jméno, příjmení:Podpis:
Předkládá:Ing. arch. Jan Malík
Schválil:Ing. arch. Jan Malík
Zpracoval:Ing. Kamila Nenutilová
Právní konzultace:
Přílohy:
Důvodová zpráva: k výsledku hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2021 (Veřejná)
Příloha č.2: Výsledek hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2021_příloha č. 1_příjmy, výdaje, financování.xlsx (Veřejná)
Příloha č.3: Výsledek hospodaření města Příbora za 1.pololetí 2021_příloha č.2_daňové příjmy.xlsx (Veřejná)
Příloha č.4: Výsledek hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2021_příloha č. 3_výsledky PO.xlsx (Veřejná)