ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 7. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 11.09.2019
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 7. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříborIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
7. Prodej části pozemku parc. č. 353/5 k. ú. Klokočov u PříboraMgr. Pavel Netušil
8. Pozemky parc. č. 1596 a 1597 k. ú. Příbor - parkování "uličky pod kostelem"Mgr. Pavel Netušil
9. Převod pozemků parc. č. 3039/1 a 3039/2 k. ú. Příbor - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchMgr. Pavel Netušil
10. Prodej pozemků parc. č. 2043 a 2044/1 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
11. Stavební úpravy radnice - rozhodnutí o dalším postupuIng. arch. Jan Malík
12. Výsledek hospodaření města Příbor za 1. pololetí 2019Ing. arch. Jan Malík
13. Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.6.2019Mgr. Pavel Netušil
14. Žádost o proplacení finančního příspěvku z Programu Dědictví před realizacíIng. arch. Jan Malík
15. Návrh na udělení Ceny obce a Čestného občanství města PříboraIng. arch. Jan Malík
16. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
17. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent