ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 10.02.2021
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 17. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
4. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Sankce za neoprávněné užívání pozemků města - dodatek k Pravidlům č. 2/2020Mgr. Pavel Netušil
6. Převzetí části pozemku parc. č. 3287/136 k. ú. Příbor od Správy železnic s. o.Mgr. Pavel Netušil
7. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
8. Veřejná soutěž k pozemku parc. č. 2178/7 k. ú. Příbor lokalita Za školou Npor. Loma - změna termínu pro podání přihláškyIng. arch. Jan Malík
9. Návrh změny č. 2 Územního plánu PříboraIng. arch. Jan Malík
10. Prodej nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře - budova č. p. 586 a související pozemkyIng. arch. Jan MalíkPlnění usnesení č. 27/16/ZM/2020.II. z 10.12.2020
11. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"Ing. arch. Jan Malík
12. Rozpočtová opatření provedená v kompetenci rady městaIng. arch. Jan Malík
13. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
14. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Veronika Liberdová, DiS., referent