ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 31. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 13.09.2018
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 31. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraJUDr. František Berger
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníMUDr. Mořic Jurečka
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z činnosti výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej pozemků v k. ú. Klokočov u PříboraIng. Dana Forišková Ph.D.
7. Nemovitosti na ul. Masarykově v PříbořeIng. Dana Forišková Ph.D.
8. Návrh RO č. 5 města Příbora pro rok 2018Ing. Bohuslav Majer
9. Výsledek hospodaření města Příbor za 1. pololetí 2018Ing. Bohuslav Majer
10. Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.6.2018Ing. Dana Forišková Ph.D.
11. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro prodej výrobků a výpěstků a poskytování řemeslných služebIng. Dana Forišková Ph.D.
12. Energetické úspory Základní školy Jičínská v PříbořeIng. Bohuslav Majer
13. Program regenerace MPR pro rok 2018 korekce II.Ing. Bohuslav Majer
14. Koncepce cestovního ruchu města Příbora 2019 - 2023Ing. Dana Forišková Ph.D.
15. Shrnutí činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 2015-2018Ing. Bohuslav Majer
16. Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města PříboraIng. Bohuslav Majer
17. Návrh na udělení Ceny obceIng. Bohuslav Majer
18. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. Bohuslav Majer
19. ZávěrIng. Bohuslav Majer
. Energetické úspory Základní školy Jičínská v Příboře
Ing. Bohuslav Majer, v. r.
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent