ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 21.10.2020
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 15. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
4. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Prodej části pozemku parc. č. 1287 k. ú. Příbor - ČEZ Distribuce a. s.Mgr. Pavel Netušil
6. Majetkoprávní vypořádání užívání pozemků v k. ú. Hájov - Raškův chodníkMgr. Pavel Netušil
7. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
8. Prodej pozemků parc. č. 2178/72 a 2178/73 k. ú. Příbor - ČEZ Distribuce a. s.Mgr. Pavel Netušil
9. Lokalita Za školou Npor. Loma - režim vrácení jistinyMgr. Pavel Netušil
10. Lokalita Za školou Npor. Loma - úprava kupní smlouvy, souhlas se zřízením zástavního právaMgr. Pavel Netušil
11. Program Dědictví - změna účelu získaného příspěvkuIng. arch. Jan Malík
12. Provádění rozpočtových opatření radou městaIng. arch. Jan Malík
13. Návrh RO č. 5 města Příbor na rok 2020Ing. arch. Jan Malík
14. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
15. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík
starosta
Za správnost: Veronika Liberdová, DiS., referent