ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 18. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 24.03.2021
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 18. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
7. Prodloužení lhůty k platbě - Lokalita Za školou Npor. Loma, pozemky or. č. 31, 12, 25Mgr. Pavel Netušil
8. Komunikace na pozemku parc. č. 468 k. ú. HájovMgr. Pavel Netušil
9. Program regenerace MPR a MPZ 2021Ing. arch. Jan Malík
10. Návrh Změny č. 2 Územního plánu Příbora - doplněníIng. arch. Jan Malík
11. Zprávy o veřejném pořádku a bezpečnosti za rok 2020Ing. arch. Jan Malík
12. Napojení objektů města na CZT Nerudova - podněty ze zasedání ZMIng. arch. Jan Malík
13. Kotlíkové dotace 3. výzva - proplacení 3. částiMgr. Pavel Netušil
14. Informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotaceIng. arch. Jan Malík
15. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě z rozpočtu městaIng. arch. Jan Malík
16. Návrh RO č. 1 města Příbora na rok 2021Ing. arch. Jan Malík
17. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz z rozpočtu města Příbora na rok 2021Ing. arch. Jan Malík
18. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby pro rok 2021Mgr. Pavel Netušil
19. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
20. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Veronika Liberdová, DiS., referent