ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 7. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 13.09.2023
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 7. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Lokalita Za školou Npor. Loma - vrácení části jistinyIng. Bohuslav Majer
7. Směna pozemků na ulici MasarykověIng. Bohuslav Majer
8. Odkoupení pozemku parc. č. 366/4 k. ú. PříborIng. Bohuslav Majer
9. Prodej části pozemku parc. č. 2541 v k. ú. PříborIng. Bohuslav Majer
10. Převod pozemků na ulici Hukvaldské a na ulici Bonifáce Buska - Moravskoslezský krajIng. Bohuslav Majer
11. Směna pozemků k. ú. Klokočov u PříboraIng. Bohuslav Majer
12. Lesní pozemek k. ú. Klokočov u PříboraIng. Bohuslav Majer
13. Stavební úpravy budovy č. p. 565 na ulici Svatopluka Čecha v PříbořeIng. arch. Jan Malíkzávazek financování v roce 2024
14. Využití objektu č. p. 1346 na ulici Dukelské pro potřeby ZŠ JičínskéIng. arch. Jan Malík
15. Rozpočtové opatření č. 4 města Příbora na rok 2023 provedené v kompetenci rady městaIng. arch. Jan Malík
16. Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2023Ing. Bohuslav Majer
17. Výsledek hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2023Ing. arch. Jan Malík
18. Žádost o poskytnutí individuální dotaceIng. arch. Jan Malík
19. OZV o zřízení MP PříborIng. arch. Jan Malík
20. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
21. ZávěrIng. arch. Jan Malík.
Ing. arch. Jan Malík, v. r.
starosta
Za správnost: Barbora Šindlerová, referent