ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 11. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 25.03.2020
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 11. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej pozemku - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
7. Lokalita Za školou Npor. Loma - prominutí pokutyMgr. Pavel Netušil
8. Lokalita Za školou Npor. Loma - prodloužení lhůty k platběMgr. Pavel Netušil
9. Prodej pozemku - Lokalita za školoou Npor. Loma - změna usneseníMgr. Pavel Netušil
10. Lokalita Za školou Npor. Loma - zrušení rezervace pozemkůMgr. Pavel Netušil
11. Prodej pozemků parc. č. 188/2 a 188/3 k. ú. Příbor - ČEZ Distribuce a. s.Mgr. Pavel Netušil
12. Prodej částí pozemku parc. č. 471/2 k. ú. HájovMgr. Pavel NetušilPlnění usnesení č. 19/9/ZM/2019 z 11.12.2019
13. Pravidla města Příbora pro majetkoprávní nakládání s pozemkyMgr. Pavel Netušil
14. Územní plánIng. arch. Jan Malík
15. Program regenerace MPR Příbor pro rok 2020Ing. arch. Jan Malík
16. Kotlíkové dotace 2. výzva - proplacení 5. částiMgr. Pavel Netušil
17. Návrh RO č. 1 města Příbor na rok 2020Ing. arch. Jan Malík
18. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně technické základny z rozpočtu města Příbora na rok 2020.Ing. arch. Jan Malík
19. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz z rozpočtu města Příbora na rok 2020Ing. arch. Jan Malík
20. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby pro rok 2020Mgr. Pavel Netušil
21. Žádost Diakonie ČCE - středisko v Ostravě o finanční příspěvek na provozování dopravy seniorů DiakonáčekMgr. Pavel Netušil
22. Návrh na změnu Základní listiny komunitnímu plánování sociálních služeb a souvisejících aktivitMgr. Pavel Netušil
23. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
24. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent