ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 12. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční v mimořádném termínu dne 06.05.2020
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 12. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej částí pozemku parc. č. 471/2 k. ú. HájovMgr. Pavel NetušilPlnění usnesení č. 19/9/ZM/2019 z 11.12.2019
7. Prodej pozemků parc. č. 188/2 a 188/3 k. ú. Příbor - ČEZ Distribuce a. s.Mgr. Pavel Netušil
8. Prodej pozemku - Lokalita za školou Npor. Loma - změna usneseníMgr. Pavel Netušil
9. Prodej pozemku - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
10. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
11. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
12. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
13. Lokalita Za školou Npor. Loma - zrušení rezervace pozemkůMgr. Pavel Netušil
14. Lokalita Za školou Npor. Loma - prominutí pokutyMgr. Pavel Netušil
15. Lokalita Za školou Npor. Loma - prodloužení lhůty k platběMgr. Pavel Netušil
16. Pravidla města Příbora pro majetkoprávní nakládání s pozemkyMgr. Pavel Netušil
17. Směna zemědělských pozemkůMgr. Pavel Netušil
18. Darování mostu ev. č. M5 přes SedlničkuMgr. Pavel Netušil
19. Územní plánIng. arch. Jan Malík
20. Obecně závazná vyhláška za užívání veřejného prostranstvíIng. arch. Jan Malík
21. Bezpečnost a veřejný pořádek za rok 2019Ing. arch. Jan Malík
22. Kotlíkové dotace 2. výzva - proplacení 5. částiMgr. Pavel Netušil
23. Žádost ZŠ Npor. Loma o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředíMgr. Pavel Netušil
24. Souhlas města se zařazením území města do území působnosti MAS Lašsko, z.s. pro období 2021-2027Mgr. Pavel Netušil
25. Žádost o finanční dar - Tenisový klub StudénkaIng. arch. Jan Malík
26. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně technické základny z rozpočtu města Příbora na rok 2020.Ing. arch. Jan Malík
27. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz z rozpočtu města Příbora na rok 2020Ing. arch. Jan Malík
28. Monitoring plnění II. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 - 2020Mgr. Pavel Netušil
29. Monitoring plnění III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 - 2020Mgr. Pavel Netušil
30. Návrh na změnu Základní listiny komunitnímu plánování sociálních služeb a souvisejících aktivitMgr. Pavel Netušil
31. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
32. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Hložanková Markéta, referent