ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 22. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 20.10.2021
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 22. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Převod části pozemku parc. č. 805 k. ú. Příbor - výstavba garážíMgr. Pavel Netušil
7. Převzetí částí pozemku parc. č. 3284/1 k. ú. Příbor - Moravskoslezský krajMgr. Pavel Netušil
8. Převzetí části pozemku parc. č. 440/1 k. ú. Hájov - Moravskoslezský krajMgr. Pavel Netušil
9. Změna č. 2 Územního plánu Příbora - vydáníIng. arch. Jan Malík
10. Přísedící Okresního soudu v Novém JičíněIng. arch. Jan Malík
11. Obecně závazná vyhláška města Příbora o systému odpadového hospodářstvíMgr. Pavel Netušil
12. Návrh rozpočtového opatření č. 4 města Příbora na rok 2021Ing. arch. Jan Malík
13. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
14. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta
Za správnost: Veronika Liberdová, DiS., referent