ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 26.06.2024
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 13. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů zastupitelstva městaIng. arch. Jan Malík
6. Program Dědictví 2024Ing. arch. Jan Malík
7. Lokalita Za školou Npor. Loma - prodej pozemku parc. č. 2178/36 k. ú. PříborIng. Bohuslav Majer
8. Pozemky u koupalištěIng. Bohuslav Majer
9. Návrh rozpočtového opatření č. 3 města Příbora na rok 2024Ing. arch. Jan Malík
10. Obecně závazná vyhláška města Příbora o stanovení místního koeficientu pro městoIng. arch. Jan Malík
11. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu města PříboraIng. arch. Jan Malík
12. Žádost o poskytnutí individuální dotaceIng. arch. Jan Malík
13. Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci členů LBB ze dne 2. ledna 2024Ing. arch. Jan Malík
14. Výroční zpráva města Příbora za rok 2023Ing. arch. Jan Malík
15. Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2024Ing. arch. Jan Malík
16. Návrhy, podněty a připomínky členů zastupitelstva městaIng. arch. Jan Malík
17. ZávěrIng. arch. Jan Malík.
Ing. arch. Jan Malík, v. r.
starosta