ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 4. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 20.03.2019
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 4. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
3. Zpráva o činnosti Rady města PříborIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z činnosti výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej části pozemku parc. č. 1370 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
7. Výkup pozemku parc. č. 148/3 k. ú. HájovMgr. Pavel Netušil
8. Prodej pozemků parc. č. 2178/21 a 2178/33 k. ú. Příbor - Lokalita Za školou Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
9. Prodej části pozemku parc. č. 1320/1 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
10. Program regenerace MPR Příbor pro rok 2019Ing. arch. Jan Malík
11. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory - grantu pro rok 2019Ing. arch. Jan Malík
12. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně technické základny pro rok 2019Ing. arch. Jan Malík
13. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz pro rok 2019Ing. arch. Jan Malík
14. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby pro rok 2019Mgr. Pavel Netušil
15. Bezpečnost a veřejný pořádek za rok 2018Ing. arch. Jan Malík
16. Monitoring plnění II. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 - 2020Mgr. Pavel Netušil
17. Monitoring plnění III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 - 2020Mgr. Pavel Netušil
18. Informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotaceIng. arch. Jan Malík
19. Program dědictví města PříboraIng. arch. Jan Malík
20. Žádost Diakonie ČCE - středisko v Ostravě o finanční příspěvek na provozování dopravy seniorů DiakonáčekMgr. Pavel Netušil
21. Delegace na valnou hromadu ASOMPO, a.s. pro období 2019-2022Ing. arch. Jan Malík
22. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
23. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent