ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 24.05.2023
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 5. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodloužení chodníku na ul. Jičínské k obchodní zóněIng. Bohuslav Majer
7. Převod pozemků na ul. Hukvaldské - Moravskoslezský krajIng. Bohuslav Majer
8. Převzetí pozemku parc. č. 862/1 k. ú. Příbor - Moravskoslezský krajIng. Bohuslav Majer
9. Prodej části pozemku parc. č. 3289/1 k. ú. PříborIng. Bohuslav Majer
10. Prodej části pozemku parc. č. 1210 k. ú. PříborIng. Bohuslav Majer
11. Lokalita Za školou Npor. Loma - vrácení části jistinyIng. Bohuslav Majer
12. Výkup pozemků - stezka pro pěší a cyklistyIng. Bohuslav MajerPlnění usnesení č. 17/2/ZM/2022 z 14.12.2022
13. Odkoupení podílu pozemku parc. č. 3281/2 k. ú. PříborIng. Bohuslav Majer
14. Lokalita Za Školou Z43 - výjimka pro stavbu oplocení na parc. č. 2178/21 v k. ú. PříborIng. arch. Jan Malík
15. Žádost o poskytnutí individuální dotaceIng. arch. Jan Malík
16. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského krajeIng. arch. Jan Malík
17. Kotlíkové dotace - 5. výzvaIng. Bohuslav Majer
18. Závěrečná inventarizační zpráva majetku města Příbora za rok 2022Ing. Bohuslav Majer
19. Zpráva o stavu pohledávek města k 31.12.2022Ing. Bohuslav Majer
20. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2022Ing. arch. Jan Malík
21. Závěrečný účet města Příbora za rok 2022Ing. arch. Jan Malík
22. Schválení účetní závěrky za rok 2022Ing. arch. Jan Malík
23. Rozpočtové opatření č. 2 města Příbora na rok 2023 provedené v kompetenci rady městaIng. arch. Jan Malík
24. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
25. ZávěrIng. arch. Jan Malík.
Ing. Bohuslav Majer, v. r.
místostarosta
Za správnost: Pavla Urbanová, referent