ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 20. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 23.06.2021
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 20. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej pozemku parc. č. 3170/3 k. ú. Příbor - Miroslav MacekMgr. Pavel Netušil
7. Prodej pozemku parc. č. 3118 k. ú. Příbor - Adam DřínekMgr. Pavel Netušil
8. Převod pozemku parc. č. 2392/4 k. ú. Příbor do majetku města - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchMgr. Pavel Netušil
9. Převod pozemku parc. č. 3252/3 k. ú. Příbor do majetku města - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchMgr. Pavel Netušil
10. Směna lesních pozemků - Oldřich SeibertMgr. Pavel Netušil
11. Komplexní pozemkové úpravy k. ú. SkotniceMgr. Pavel Netušil
12. Lokalita Za školou Npor. Loma - veřejná soutěž o zřízení práva stavby pro bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 2178/7 k. ú. PříborIng. arch. Jan Malík
13. Zpřístupnění zemědělských pozemků v k. ú. Klokočov u Příbora po dokončení dálnice D48Ing. arch. Jan MalíkPlnění usnesení č. 20/18/ZM/221 z 24.03.2021
14. Program Dědictví města Příbora 2021Ing. arch. Jan Malík
15. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého a jejího okolí u Boroveckých rybníkůIng. arch. Jan Malík
16. Doplnění atributu hole u sochy sv. Rocha na náměstí Sigmunda FreudaIng. arch. Jan Malík
17. Návrh Akčního plánu 2021-2023Ing. arch. Jan Malík
18. Návrh Banky projektů 2021-2024Ing. arch. Jan Malík
19. Výroční zpráva města Příbora za rok 2020Ing. arch. Jan Malík
20. Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2021Ing. arch. Jan Malík
21. Návrh na udělení Ceny obceIng. arch. Jan Malík
22. Návrh rozpočtového opatření č. 2 města Příbora na rok 2021Ing. arch. Jan Malík
23. Žádost Diakonie ČCE - středisko v Ostravě o finanční příspěvek na provozování dopravy seniorů DiakonáčekMgr. Pavel Netušil
24. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
25. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Veronika Liberdová, DiS., referent