ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 23.09.2021
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 21. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZM a komisí RMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej částí pozemku parc. č. 54/1 k. ú. Příbor - vstup do domu č. p. 366Mgr. Pavel Netušil
7. Směna pozemků v k. ú. Příbor - ul. Větřkovská, ul. SušilovaMgr. Pavel Netušil
8. Nemovitosti na ul. U Brány v Příboře - objekt č. p. 109 a související pozemkyMgr. Pavel Netušil
9. Darovací smlouva na nákup herního prvku pro Park u lávkyIng. arch. Jan Malík
10. Akční plán 2021-2023Ing. arch. Jan Malík
11. Banka projektů 2021-2024Ing. arch. Jan Malík
12. Realizace projektů financovaných ze SFŽPIng. arch. Jan Malík
13. Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1346 Dukelská v PříbořeIng. arch. Jan Malík
14. Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2021Mgr. Pavel Netušil
15. Výsledek hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2021Ing. arch. Jan Malík
16. Rozpočtové opatření č. 3 provedené v kompetenci rady městaIng. arch. Jan Malík
17. Smlouva o bezúplatném převodu - ZŠ JičínskáMgr. Pavel Netušil
18. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
19. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Pavla Urbanová, referent