ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 25. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 23.03.2022
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 25. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodloužení lhůty splatnosti úhrady za zřízení práva stavby a jistiny na dodržení regulace zástavby na pozemku parc. č. 2178/7 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
7. Úprava ulice Karla ČapkaIng. arch. Jan Malík
8. Program regenerace MPR a MPZ 2022Ing. arch. Jan Malík
9. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Příbora pro volební období 2022-2026Ing. arch. Jan Malík
10. Zprávy o veřejném pořádku a bezpečnosti za rok 2021Ing. arch. Jan Malík
11. Informace k podaným a připravovaným žádostem města o dotaceIng. arch. Jan Malík
12. Příspěvek na vybudování domovní ČOVMgr. Pavel Netušil
13. Smlouva o bezúplatném převodu - ZŠ Npor. LomaMgr. Pavel Netušil
14. Smlouva o bezúplatném převodu - MŠ PionýrůMgr. Pavel Netušil
15. Rozpočtové opatření č. 1 města Příbora na rok 2022Ing. arch. Jan Malík
16. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Příbor, o poskytnutí individuální dotaceIng. arch. Jan Malík
17. Žádost Tělovýchovné jednoty Příbor, z. s., o poskytnutí individuální dotaceIng. arch. Jan Malík
18. Vyhodnocení řízení přidělování dotací v oblasti grantyIng. arch. Jan Malík
19. Vyhodnocení řízení přidělování dotací v oblasti provoz a činnostIng. arch. Jan Malík
20. Vyhodnocení řízení přidělování dotací v oblasti sociálních služeb pro rok 2022Mgr. Pavel Netušil
21. Zpráva o plnění priorit a opatření III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 - 2023 za rok 2021Mgr. Pavel Netušil
22. Zpráva o plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 - 2023 za rok 2021Mgr. Pavel Netušil
23. Žádost Diakonie ČCE - střediska v Ostravě o finanční příspěvek na provozování dopravy seniorů DiakonáčekMgr. Pavel Netušil
24. Záměr propachtování areálu městského koupaliště v PříbořeMgr. Pavel Netušil
25. Možnosti řešení kapacity v mateřských školách v PříbořeMgr. Pavel Netušil
26. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
27. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Veronika Liberdová, DiS., referent